12. SIJEČANJ 2016. FRANJEVACKI SAMOSTAN KAPTOL 9. U crnini dan nakon ceremonije u Velikoj dvorani na Krematoriju groblja Mirogoj obilazila sam mjesta koja sam sa prijateljima davno dogovorila,na kojima smo nekad zajedno provodili vrijeme. Dijete koje nije krsteno u crkvi u kojoj su njegovi roditelji,drukcije prihvaca vjeru. Ne nastoje svi roditelji,mozda nisu ni u situaciji,da dijete bude krsteno jednako kao sto su oni. Gotovo sve do vjernauke tesko je utvditi sto dijete o tome zna. Nekad bas djeca iznenade roditelje necim na sto nisu bili pripremljeni. U Kninu na to rekose da se iznenadjenja ne mogu priredjivati ako nesto nije u podsvijesti. Fotografija je snimljena digitalnom kamerom CANON IXUS 230 HS Eye-fi kartica sa bezicnim prijenosom. Fotografirala je Maja Zivkovic (HR) - JANUARY 12, 2016. FRANCISCAN MONASTERY KAPTOL 9. In the black of the day after the ceremony in the Great Hall at the Mirogoj Crematorium I visited places I agreed a long time ago with friends, where we used to spend together. A child who is not baptized in the church where his parents, otherwise accepted by faith. Not all parents are trying, perhaps not even in the situation, that the child be baptized just as they are. Almost all the religious education it is difficult to es- tablish what the child knows about it. Sometimes kids just surprised parents something to which they were not prepared. In Knin that they said that the surprise they can not perform if something is not in the subconscious. The image was taken with a digital camera Canon IXUS 230 HS Eye-Fi card with wireless transmission. Photographed Maja Zivkovic (EN)
Loading...